Đăng nhập
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1469/BGDĐT-GDTrH 19/04/2022 Triển khai thực hiện chương trình GDTH năm học 2022-2023
Lượt xem: 277
22/2021/TT-BGDĐT (ĐG học sinh theo CT GDPT 2018) 20/01/2021 Thông tư Quy định về đánh giá học sinh THCS, THPT theo CT GDPT 2018
Lượt xem: 295
32/2020/TT-BGDĐT (Điều lệ trường THCS, THPT, ...) 15/09/2020 Thông tư ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, và trường phổ thông có nhiều cấp học
Lượt xem: 323
32/2018/TT-BGDĐT (Chương trình GDPT 2018) 26/12/2018 Thông tư ban hành chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018
Lượt xem: 338
20/2018/TT-BGDĐT (Chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở GDPT) 22/08/2018 Ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông)
Lượt xem: 414
16/2014/TT-BGDĐT (Quy chế hoạt động Trường THSP) 16/05/2014 Ban hành quy chế hoạt động của Trường thực hành sư phạm
Lượt xem: 622
58/2011/TT-BGDĐT (quy chế ĐG, XL học sinh ...) 12/12/2011 Thông tư ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
Lượt xem: 292
12/2011/TT-BGDĐT (Điều lệ trường THCS, THPT ...) 28/03/2011 Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Lượt xem: 311
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !