Thông tư ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
Số ký hiệu văn bản 58/2011/TT-BGDĐT (quy chế ĐG, XL học sinh ...)
Ngày ban hành 12/12/2011
Ngày hiệu lực 26/01/2012
Trích yếu nội dung Thông tư ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thong_tu_58_danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-trung-hoc.pdf
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !