Đăng nhập
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
QĐ 120/QĐ-PTTHSPTA 22/06/2023 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
Lượt xem: 67
1931/SGDĐT-KHTC 27/12/2022 Hướng dẫn việc thu, chi và quản lý học phí năm học 2022-2023
Lượt xem: 243
82/TTr-SGDĐT 02/12/2022 TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024
Lượt xem: 246
KH Kèm theo tờ trình 82/TTr-SGDĐT 02/12/2022 KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024
Lượt xem: 246
633/SGD-GDTrH 13/05/2022 Hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023
Lượt xem: 305
45/SGDĐT-KHTC 11/01/2022 V/v giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023
Lượt xem: 649

1139/SGDĐT-KHTC 14/09/2021 sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong trường học năm học 2021-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình
Lượt xem: 892
1046/SGDĐT-KHTC 27/08/2021 Hướng dẫn thực hiện các khoản thu của năm học 2021-2022
Lượt xem: 613
26/2020/TT-BGDĐT (Sửa đổi quy chế ĐG, XL học sinh) 26/08/2020 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 279
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !