Đăng nhập
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1931/SGDĐT-KHTC 27/12/2022 Hướng dẫn việc thu, chi và quản lý học phí năm học 2022-2023
Lượt xem: 176
82/TTr-SGDĐT 02/12/2022 TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024
Lượt xem: 185
KH Kèm theo tờ trình 82/TTr-SGDĐT 02/12/2022 KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024
Lượt xem: 179
633/SGD-GDTrH 13/05/2022 Hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023
Lượt xem: 245
45/SGDĐT-KHTC 11/01/2022 V/v giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023
Lượt xem: 590

1139/SGDĐT-KHTC 14/09/2021 sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong trường học năm học 2021-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình
Lượt xem: 840
1046/SGDĐT-KHTC 27/08/2021 Hướng dẫn thực hiện các khoản thu của năm học 2021-2022
Lượt xem: 562
26/2020/TT-BGDĐT (Sửa đổi quy chế ĐG, XL học sinh) 26/08/2020 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 240
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !