sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong trường học năm học 2021-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 1139/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 14/09/2021
Ngày hiệu lực 14/09/2021
Trích yếu nội dung sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong trường học năm học 2021-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt Bùi Thị Khuyên
Tài liệu đính kèm sua_doi___bo_sung_van_ban_huong_dan_thu_chi_nam_hoc_2021_2022.pdf
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !