Đăng nhập
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
139/KH-PTTHSPTA 28/08/2023 Kế hoạch thực hiện công khai năm học 2023-2024
Lượt xem: 22
119/QĐ-PTTHSPTA 02/06/2023 Quyết định thực hiện công khai năm 2022-2023
Lượt xem: 17
97/KH-PTTHSPTA 27/10/2022 Kế hoạch thực hiện công khai năm học 2022-2023
Lượt xem: 18
66/QĐ-PTTHSPTA 22/08/2022 QĐ về việc ban hành Nội quy làm việc của viên chức và người lao động năm học 2022-2023
Lượt xem: 593
64/QĐ-PTTHSPTA 06/06/2022 Quyết định thực hiện công khai năm 2021-2022
Lượt xem: 11
35/KH-PTTHSPTA 08/10/2021 Kế hoạch kiểm tra toàn diện giáo viên năm học 2021-2022
Lượt xem: 486
01/BĐDCMHS 02/10/2021 Quy chế hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh
Lượt xem: 237
32/KH-PTTHSPTA 25/09/2021 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022
Lượt xem: 267
31/KH-PTTHSPTA 09/09/2021 Kế hoạch thực hiện công khai năm học 2021-2022,
Lượt xem: 21
24/QĐ-PTTHSPTA 06/09/2021 QĐ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTTHSP Tràng An
Lượt xem: 196
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !