Hướng dẫn việc thu, chi và quản lý học phí năm học 2022-2023
Số ký hiệu văn bản 1931/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 27/12/2022
Ngày hiệu lực 27/12/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn việc thu, chi và quản lý học phí năm học 2022-2023
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt PGĐ Bùi Thị Khuyên
Tài liệu đính kèm huong_dan_thuc_hien_thu_hoc_phi_nam_hoc_2022_2023.pdf
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !