Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu văn bản 26/2020/TT-BGDĐT (Sửa đổi quy chế ĐG, XL học sinh)
Ngày ban hành 26/08/2020
Ngày hiệu lực 11/10/2020
Trích yếu nội dung Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm sua-doi-quy-che-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-trung-hoc.pdf
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !