Thông tư ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, và trường phổ thông có nhiều cấp học
Số ký hiệu văn bản 32/2020/TT-BGDĐT (Điều lệ trường THCS, THPT, ...)
Ngày ban hành 15/09/2020
Ngày hiệu lực 01/11/2020
Trích yếu nội dung Thông tư ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, và trường phổ thông có nhiều cấp học
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 32_2020_TT_BGDDT.PDF
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !