Ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông)
Số ký hiệu văn bản 20/2018/TT-BGDĐT (Chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở GDPT)
Ngày ban hành 22/08/2018
Ngày hiệu lực 10/10/2018
Trích yếu nội dung Ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TT 20-2018-BGDDT.PDF
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !