image banner
Ban hành quy chế hoạt động của Trường thực hành sư phạm
Số ký hiệu văn bản 16/2014/TT-BGDĐT (Quy chế hoạt động Trường THSP)
Ngày ban hành 16/05/2014
Ngày hiệu lực 01/07/2014
Trích yếu nội dung Ban hành quy chế hoạt động của Trường thực hành sư phạm
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thong-tu-16_2014-qc-h.dg-trg-thsp.pdf