Thông tư Quy định về đánh giá học sinh THCS, THPT theo CT GDPT 2018
Số ký hiệu văn bản 22/2021/TT-BGDĐT (ĐG học sinh theo CT GDPT 2018)
Ngày ban hành 20/01/2021
Ngày hiệu lực 05/09/2021
Trích yếu nội dung Thông tư Quy định về đánh giá học sinh THCS, THPT theo CT GDPT 2018
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 102700-22_2021_TT_BGDDT.PDF
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !