Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Số ký hiệu văn bản 12/2011/TT-BGDĐT (Điều lệ trường THCS, THPT ...)
Ngày ban hành 28/03/2011
Ngày hiệu lực 15/05/2011
Trích yếu nội dung Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tt12_2011_tt-bgddt.pdf
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !