Quyết định về việc thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường PTTHSP Tràng An và chỉ định Ban chấp hành lâm thời
Số ký hiệu văn bản 09/QĐ-ĐTN (Thành lập Đoàn TNCS trường Tràng An)
Ngày ban hành 09/10/2020
Ngày hiệu lực 09/10/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường PTTHSP Tràng An và chỉ định Ban chấp hành lâm thời
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm original_QDDTN.pdf
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !