Quy chế hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh
Số ký hiệu văn bản 01/BĐDCMHS
Ngày ban hành 02/10/2021
Ngày hiệu lực 02/10/2021
Trích yếu nội dung Quy chế hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt Ban đại diện cha mẹ học sinh
Tài liệu đính kèm qc-to-chuc-hoat-dong-bddcmhs.pdf
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !