Công văn của Bộ giáo dục về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023
Lượt xem: 172
Năm học 2022-2023, các cơ sở giáo dục trung học tiếp tục thực hiện đồng thời Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương trình GDPT 2018) đối với lớp 6, lớp 7, lớp 10 và Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương trình GDPT 2006) đối với các lớp còn lại. Để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các Sở GDĐT triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 151
  • Trong tuần: 3 260
  • Tất cả: 408680
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !