image banner
Đăng nhập
Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
104/2023/NQ-HĐND 12/07/2023 Nghị quyết về việc quyết định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 199

1931/SGDĐT-KHTC 27/12/2022 Hướng dẫn việc thu, chi và quản lý học phí năm học 2022-2023
Lượt xem: 128
1148/QĐ-UBND 16/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 - 2024 tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 138
82/TTr-SGDĐT 02/12/2022 TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024
Lượt xem: 141
KH Kèm theo tờ trình 82/TTr-SGDĐT 02/12/2022 KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024
Lượt xem: 141
66/QĐ-PTTHSPTA 22/08/2022 QĐ về việc ban hành Nội quy làm việc của viên chức và người lao động năm học 2022-2023
Lượt xem: 151
633/SGD-GDTrH 13/05/2022 Hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023
Lượt xem: 207
1469/BGDĐT-GDTrH 19/04/2022 Triển khai thực hiện chương trình GDTH năm học 2022-2023
Lượt xem: 176
45/SGDĐT-KHTC 11/01/2022 V/v giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023
Lượt xem: 213

35/KH-PTTHSPTA 08/10/2021 Kế hoạch kiểm tra toàn diện giáo viên năm học 2021-2022
Lượt xem: 445
123