Đăng nhập
Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1931/SGDĐT-KHTC 27/12/2022 Hướng dẫn việc thu, chi và quản lý học phí năm học 2022-2023
Lượt xem: 30
1148/QĐ-UBND 16/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 - 2024 tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 30
82/TTr-SGDĐT 02/12/2022 TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024
Lượt xem: 33
KH Kèm theo tờ trình 82/TTr-SGDĐT 02/12/2022 KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024
Lượt xem: 30
66/QĐ-PTTHSPTA 22/08/2022 QĐ về việc ban hành Nội quy làm việc của viên chức và người lao động năm học 2022-2023
Lượt xem: 40
633/SGD-GDTrH 13/05/2022 Hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023
Lượt xem: 104
1469/BGDĐT-GDTrH 19/04/2022 Triển khai thực hiện chương trình GDTH năm học 2022-2023
Lượt xem: 80
45/SGDĐT-KHTC 11/01/2022 V/v giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023
Lượt xem: 110

35/KH-PTTHSPTA 08/10/2021 Kế hoạch kiểm tra toàn diện giáo viên năm học 2021-2022
Lượt xem: 347
01/BĐDCMHS 02/10/2021 Quy chế hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh
Lượt xem: 112
123