Đăng nhập
Tổng số: 41
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13/TB-PTTHSPTA 26/02/2024 Thông báo thu các khoản học kỳ II năm học 2023-2024
Lượt xem: 70
05/QĐ-PTTHSPTA 26/01/2024 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Trường Phổ thông thực hành sư phạm Tràng An
Lượt xem: 30
239/TB-PTTHSPTA 09/11/2023 Thông báo về việc tạm thu tiền học phí học kì I năm học 2023-2024
Lượt xem: 62
205/TB-PTTHSPTA 15/09/2023 Thông báo về các khoản thu năm học 2023-2024
Lượt xem: 57
142/QĐ-PTTHSPTA 13/09/2023 Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động Trường PTTHSP Tràng An năm học 2023-2024
Lượt xem: 42
137/QĐ-PTTHSPTA 09/09/2023 Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của trường PTTHSP Tràng An
Lượt xem: 40
139/KH-PTTHSPTA 28/08/2023 Kế hoạch thực hiện công khai năm học 2023-2024
Lượt xem: 75
104/2023/NQ-HĐND 12/07/2023 Nghị quyết về việc quyết định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 332

QĐ 120/QĐ-PTTHSPTA 22/06/2023 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
Lượt xem: 25
119/QĐ-PTTHSPTA 02/06/2023 Quyết định thực hiện công khai năm 2022-2023
Lượt xem: 78
12345
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !