No title... No title... No title...

HĐND thành phố Ninh Bình Thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý, sử dụng Nhà văn hóa thôn, phố trên địa bàn thành phố Ninh Bình

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2021, Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của HĐND thành phố về việc thành lập Đoàn giám sát về công tác quản lí, sử dụng Nhà văn hóa thôn, phố trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

Đối tượng giám sát: UBND các phường, xã (trong đó giám sát trực tiếp tại UBND các phường, xã: Thanh Bình, Ninh Phong, Nam Thành, Ninh Tiến; các phường, xã còn lại giám sát qua báo cáo).

Nội dung giám sát: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến công tác quản lí, sử dụng Nhà văn hóa thôn, phố trên địa bàn; Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị có liên quan trong qua trình triển khai thực hiện công tác quản lí, sử dụng Nhà văn hóa thôn, phố trên địa bàn; Tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác quản lí, sử dụng các Nhà văn hóa thôn, phố; Những ưu điểm, tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Dự kiến thời gian tiến hành giám sát trong quý IV/2021.

Hiện nay, Đoàn giám sát đã thông báo cho các đơn vị chịu sự giám sát biết để chuẩn bị tài liệu, làm báo cáo và gửi cho Đoàn giám sát trước ngày 30/9/2021./.

Trần Thị Ngoan – Phó Trưởng Ban KT-XH HĐND thành phố Ninh Bình

 

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 399
  • Trong tuần: 12 300
  • Tất cả: 1 418 887