Lượt xem: 298

5 tháng năm nay tổng số khách đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 1.457,6 nghìn lượt khách

5 tháng năm nay tổng số khách đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 1.457,6 nghìn lượt khách
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH