Lượt xem: 3895

Từ 12h00’ ngày 20/8/2021 kiểm tra, kiểm soát y tế đối với người và phương tiện ra vào tỉnh Ninh Bình tại chốt cầu Non Nước và chốt cầu Lập Cập

Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải có văn bản về việc điều chỉnh phương án phân luồng kiểm tra, kiểm soát y tế đối với người và phương tiện ra vào tỉnh Ninh Bình đối với 02 chốt liên ngành tại cầu Non Nước và cầu Lập Cập theo văn bản số 562/UBND-VP4 ngày 09/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế về số lượng phưong tiện đi qua 02 cht này hiện nay đã giảm nhiều và để UBND huyện Nho Quan, UBND thành phố Ninh Bình không phải lập thêm chốt kiểm soát y tế đối với các phương tiện ô tô tải trên 05 tấn từ các tỉnh lân cận đi vào thị trấn Nho Quan và thành phố Ninh Bình, dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khác, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý giao cho các chốt liên ngành tại cầu Non Nước, cầu Lập Cập (gồm: Sở Giao thông Vận tải, Y tế, Công an tỉnh và các đơn vị khác) thực hiện việc kiểm tra, kim soát y tế đi với toàn bộ người và phương tiện vào tỉnh, bao gồm cả xe ô tô con, ô tô khách, ô tô tải, máy kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, các loại xe, máy chuyên dùng, xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ và các phương tiện khác. Thời gian thực hiện: Kể từ 12h00’ ngày 20/8/2021.

Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo không để ùn tắc giao thông, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chng dịch bệnh Covid-19; trường hợp số lượng phương tiện giao thông tăng cao gây ùn tc giao thông phải điều chỉnh cho phù hp hoặc đề nghị UBND huyện Nho Quan, thành ph Ninh Bình tiếp tục lập chốt kiểm soát theo văn bản số 562/UBND-VP4 ngày 09/8/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh.

Chi tiết xem tại văn bản số 634 /UBND-VP4 của UBND tỉnh Ninh Bình

Cổng TTĐT tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH