TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
24/CV-TrT 23/03/2020 V/v đính chính công khai nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2020
Lượt xem: 833
Tải về 19
137/TrT-HĐMSTS 22/07/2019 Về việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 823
Tải về 6
136/TrT-HĐMSTS 18/07/2019 Về việc công khai nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 816
Tải về 3
20/TrT-HĐMST 07/03/2019 Về việc công khai nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2019
Lượt xem: 830
Tải về 13
15/QĐ-STC 09/01/2019 Về quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần của Nhà nước tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình
Lượt xem: 832
Tải về 9
243/CV-TrT 21/12/2018 Về việc công khai kết quả mua sắm TSNN theo phương thức tập trung năm 2018
Lượt xem: 675
Tải về 11
202/TrT-HĐMSTS 29/11/2018 Về công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 777
Tải về 13
201/TrT-HĐMSTS 20/11/2018 Về công khai nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2018
Lượt xem: 728
Tải về 10
120/CV-TrT 03/08/2018 Về công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2018
Lượt xem: 824
Tải về 22
96/CV-TrT 21/05/2018 Về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy tính bảng.
Lượt xem: 692
Tải về 15
12
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH