QĐ v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Số hóa, tạo lập xây dựng cơ sở dữ liệu cho 03 đơn vị” của Sở Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu văn bản 449/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/05/2022
Ngày hiệu lực 17/05/2022
Trích yếu nội dung QĐ v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Số hóa, tạo lập xây dựng cơ sở dữ liệu cho 03 đơn vị” của Sở Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Đấu thầu mua sắm công
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 449.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH