QĐ v/v Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Số ký hiệu văn bản 13/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/05/2022
Ngày hiệu lực 12/05/2022
Trích yếu nội dung QĐ v/v Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 13.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH