Kế hoạch Tổ chức vinh danh, khen thưởng của Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh tỉnh Ninh Bình năm 2021
Số ký hiệu văn bản 196/KH-UBND
Ngày ban hành 03/12/2021
Ngày hiệu lực 03/12/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức vinh danh, khen thưởng của Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh tỉnh Ninh Bình năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 196.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH