Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tỉnh Ninh Bình đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 195/KH-UBND
Ngày ban hành 02/12/2021
Ngày hiệu lực 02/12/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tỉnh Ninh Bình đến năm 2030
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 195.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH