Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 187/KH-UBND
Ngày ban hành 23/11/2021
Ngày hiệu lực 23/11/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 187.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH