V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 610/UBND-VP6
Ngày ban hành 21/09/2021
Ngày hiệu lực 21/09/2021
Trích yếu nội dung V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 610.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH