V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư
Số ký hiệu văn bản 374/UBND-VP7
Ngày ban hành 20/09/2021
Ngày hiệu lực 20/09/2021
Trích yếu nội dung V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3193.pdf
347.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH