Đăng nhập
Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
633/SGD-GDTrH 13/05/2022 Hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023
Lượt xem: 56
Tải về

27

1469/BGDĐT-GDTrH 19/04/2022 Triển khai thực hiện chương trình GDTH năm học 2022-2023
Lượt xem: 37
Tải về

1

45/SGDĐT-KHTC 11/01/2022 V/v giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023
Lượt xem: 62
Tải về

1

35/KH-PTTHSPTA 08/10/2021 Kế hoạch kiểm tra toàn diện giáo viên năm học 2021-2022
Lượt xem: 96
Tải về

0

01/BĐDCMHS 02/10/2021 Quy chế hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh
Lượt xem: 75
Tải về

2

32/KH-PTTHSPTA 25/09/2021 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022
Lượt xem: 84
Tải về

0

1139/SGDĐT-KHTC 14/09/2021 sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong trường học năm học 2021-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình
Lượt xem: 82
Tải về

0

1046/SGDĐT-KHTC 27/08/2021 Hướng dẫn thực hiện các khoản thu của năm học 2021-2022
Lượt xem: 136
Tải về

2

22/2021/TT-BGDĐT (ĐG học sinh theo CT GDPT 2018) 20/01/2021 Thông tư Quy định về đánh giá học sinh THCS, THPT theo CT GDPT 2018
Lượt xem: 77
Tải về

0

09/QĐ-ĐTN (Thành lập Đoàn TNCS trường Tràng An) 09/10/2020 Quyết định về việc thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường PTTHSP Tràng An và chỉ định Ban chấp hành lâm thời
Lượt xem: 120
Tải về

4

12