Hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023
Số ký hiệu văn bản 633/SGD-GDTrH
Ngày ban hành 13/05/2022
Ngày hiệu lực 13/05/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Phan Thành Công
Tài liệu đính kèm CV 633_SGDĐT_ HD trien khai CT GDTH nam hoc 2022-2023.pdf