Triển khai thực hiện chương trình GDTH năm học 2022-2023
Số ký hiệu văn bản 1469/BGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành 19/04/2022
Ngày hiệu lực 19/04/2022
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện chương trình GDTH năm học 2022-2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm CV_1496_BGDĐT_TRIEN KHAI CT GDTH NAM HOC 2022-2023.pdf